Duyuru Tarihi : 22 Mart 2013 Cuma - 17:56

Valilik Genel Emri

(2013/1)

İlgi : a) 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Yönetmeliği. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu.

4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunu.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.

6831 Sayılı Orman Kanunu.

4483 Sayılı Kamu Görevlileri Hakkındaki Kanun.

h) Muş İli Mera Komisyonunun 15.03.2013 tarih ve 02 No'lu Kararı.

4342 Sayılı Mera Kanununu 22. ve 27. Maddeleri ve 31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği'nin 7. ve 13.maddeleri gereğince ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemleri İl Mera Komisyonu tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır.

Bu kanun hükümleri çerçevesinde İlimizde İl Mera Komisyonu kurulmuş olup çalışmalarını sürdürmektedir. İl Mera Komisyonunca İlimiz sınırları dâhilinde yapılan mera tespit çalışmaları sonucunda İlimiz genelinde mera ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olup, İl Mera Komisyonunun 15.03.2013 tarih ve 02 sayılı kararı gereğince; İl dışından gelen yetiştiricilere kamuya ait mera ve yaylaklarda herhangi bir kiralama yapılmayacaktır. 2013 yılı otlatma mevsiminde, ihtiyaç fazlası mera olan yerlerde ilgili kanun hükümleri kapsamında İlimiz yetiştiricilerince talep edilmesi durumunda talepler değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde kullanıma sunulacaktır.

İlimiz mera, yaylak ve otlakların kullanılmasıyla ilgili yetiştiriciler tarafından uyulması gereken esaslar ve kurallar aşağıda belirtilmiştir.

MERA, YAYLAK VE OTLAKLARIN KULLANIMI

1. İlimizde bulunan ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemleri İl Mera Komisyonu tarafından 4342 sayılı Mera Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince yürütülecek olup aksi durum tespit edildiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2. İlimizde mera/yaylaklarda otlatma mevsimi 01 Mayıs 2013 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2013 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten önce mera/yaylağa çıkılmayacak ve bu tarihten sonra da mera/yaylakta kalınmayacaktır. Otlatma mevsiminde mera/yaylakta otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan sokulmayacaktır.

3. Hukuki açıdan yargıya intikal etmiş mülkiyeti ve kullanım hakkı davalı olan mera, yaylak ve otlakıyeler (özel mülkiyete ait yerler hariç) kiraya verilmeyecektir.

4.Kamuya ait mera/yaylaklardan faydalanacak olan yetiştiricilerimiz hayvanlarını kiraladıkları ve gidecekleri mera veya yaylaya nakletmeleri esnasında ekili alanlar, ağaçlar, su arkları, setler ve bentler, duvar ve çitler, tarla, bahçe, çayır ve tarımsal amaçla kullanılan tüm alanlara verecekleri zararlar 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu'na göre zarar verenlerden koruma ücret tarifelerine göre tahsil edilecektir. Hayvan sahipleri hayvanlarını kiraladıkları mera/yaylakta nakilleri sırasında İl/İlçe merkezlerinden geçişler motorlu araçlarla olması halinde gündüz saatlerinde olmak üzere;

Muş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Muş-Bingöl il sınırı için Bingöl-Muş, Muş-Bitlis il sınırı için Bitlis-Muş, Muş-Diyarbakır il sınırı için Muş-Diyarbakır-Kulp, Varto-Bingöl-Karlıova il sınırı için Varto-Karlıova, Varto-Erzurum-Hınıs il sınırı için Varto-Hınıs, Malazgirt-Ağrı il sınırı Malazgirt-Ağrı karayolları Muş il sınırına giriş güzergahı olarak tespit edilmiş olup,
Merkez-Yaygın J.Krk.K.lığınca, Bingöl-Muş karayolu üzerinde karakol önünde,
Merkez-Kızılağaç J.Krk.K.lığınca, Muş-Kulp karayolu üzerinde karakol önünde,
Merkez-Gökyazı J.Krk.K.lığınca, Bitlis-Muş karayolu üzerinde karakol önünde,
Malazgirt-Merkez J.Krk.K.lığınca, Malazgirt-Ağrı karayolu üzerinde Gülkoru beldesi yol ayırımında,
Varto-Çaylar J.Krk.K.lığınca, Karlıova-Varto karayolu üzerinde Çaylar köyü yol ayırımında,
Varto-Merkez J.Krk.K.lığınca, Hınıs-Varto karayolu üzerinde Seferek geçidi mevkiinde,
Varto-A.Paşa J.Krk.K.lığınca, Muş-Varto karayolu üzerinde, A.Paşa, Omcalı yol ayırımında, Göçerlerin Muş iline giriş yaptıkları yollarda emniyet tedbirleri de dikkate alınarak; tespit edilen toplam (7) noktada "Göçer Kontrol Noktaları" tesis edilerek, yol kontrol ve araması icra edilecektir. Dönüşlerde de aynı kural geçerli olacaktır. Bu kurala uymayanlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri uygulanır Ancak; İl içinden sürü sahiplerinin faydalanacakları mera ve yaylalara yakınlığı dikkate alınarak il ve İlçe sınırları dâhilinde hayvanlarını mera/yaylalarda otlatma amaçlı İl dışına yaya yapılan sürek-göçer hayvan hareketlerinde ilimiz sınırları içerisindeki meraları kullanacak yetiştiriciler aşağıda belirtilen gidiş ve geliş yol güzergâhlarını takip edeceklerdir.

a-Merkez İlçe ve İlçeye bağlı köylerin İzlemesi gereken yol güzergahı:
1. Merkez-Ilıca-İnardı-Zoveser Dağlan yol güzergâhı,
2. Kızılağaç-Kayalısu ve Kulp Deresi yol güzergâhı,
b- Varto İlçesi ve İlçeye bağlı köylerin İzlemesi gereken yol güzergahı:1-Çaylar-Çayçatı-Dallıöz-Karameşe-Hacıbey-Tepeköy-Akpınar-Dilimli-Yücetepe-Yağcılar-Kıyık-Arpayazı -Güdümlü-Kayalısu Köyü ve Kulp Deresi yol güzergâhı
2-Omcalı-Kaylıdere,-Tepeköy-Akpınar-Dilimli-Yücetepe-Yağcılar-Kıyık-Arpayazı-Güdümlü-Kayalısu Köyü ve Kulp Deresi yol güzergâhı
c- Korkut İlçesi ve İlçeye bağlı köylerin İzlemesi gereken yol güzergahı:
Karakale-Korkut Merkez-Düzkışla-Hasköy Merkez- Yerkaya- Ilıca- İnardı ve Zoveser Dağları yol güzergahı
d- Hasköy ilçesi ve ilçeye bağlı köylerin izlemesi gereken yol güzergahı:
Büvetli-Karakütük-Hasköy-Yerkaya-Ilıca-İnardı ve Zoveser Dağları yol güzergâhı
e- Bulanık İlçesi ve İlçeye bağlı köylerin İzlemesi gereken yol güzergahı:
1-Yazbaşı-Sarıpanar-Karaağıl-Bostancılar-Kumlukuyu-Tepeköy-Akpınar-Dilimli-Yücetepe-Yağcılar-Kıyık-Arpayazı-Güdümlü-Kayalısu Köyü ve Kulp Deresi yol güzergâhı
2-Elmakaya-Kırkgöze-Söğütlü-Göztepe-Karaburun-Günyurdu-Uzgörü-Yokuşbaşı-Karakale-Korkut Merkez-Düzkışla-Hasköy Merkez-Yerkaya-Ilıca-İnardı ve Zoveser Dağları yol güzergâhı
f- Malazgirt İlçesi ve İlçeye bağlı köylerin İzlemesi gereken yol güzergahı:
1-Konakkuran-Aktuzla-Yazbaşı-Sarıpanar-Karaağıl-Bostancılar-Kumlukuyu-Tepeköy-Akpınar-Dilimli-Yücetepe-Yağcılar-Kıyık-Arpayazı-Güdümlü-Kayalısu Köyü ve Kulp Deresi yol güzergahı
2-Adaksu-Yaramış-Odaköy-Elmakaya-Kırkgoze-Söğütlü-Göztepe-Karaburun-Günyurdu-Uzgörü-Yokuşbaşı-Karakale- Korkut Merkez-Düzkışla-Hasköy Merkez-Yerkaya-Ilıca-İnardı ve Zoveser Dağları yol güzergâhlarını kullanarak Batman ve Diyarbakıra geçmesi gerekmektedir.

İl dışından herhangi bir sebeple gelen yetiştiriciler hayvanları için 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca geldikleri İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden kati suretle hayvan şevklerine mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alacaklar ve rapor yanlarında bulunduracaklardır. Yurt İçi Veteriner Sağlık raporu olmayan ve kupesiz hayvanların bölgemize girişlerine müsaade edilmeyecektir. Aksi halde 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Kamuya ait mera ve yaylaklardan yararlanacak olan şahıslar, faydalandıkları alanlar üzerinde kalıcı yapı, yol yapmak ve sürmek sureti ile tahrip edenler hakkında 4342 Sayılı Kanunun 4. Maddesi (Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacı ile yapılan masraflar sebebiyet verenlerden tahsil edilir.) hükmü gereğince yasal işlem uygulanacaktır.

İlimiz İdari sınırları dâhilinde ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen, mera ve yaylalar İl Mera Komisyon Başkanlığınca İlimiz yetiştiricilerinin faydasına sunulmak üzere kiralama yapıla bilecektir. Hayvan sahipleri kiralama başvurusunda bulunmadan önce İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu ile hayvan kayıtlarını kendi adlarına yapmak zorundadırlar. Bahse konu alanların kiralama işlemlerinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte;

a.Kiralama Talep dilekçesi,
b.Kiralama yapmak istedikleri mera/yayla bilgileri
c.Koy İhtiyar heyetinin kiralamaya ilişkin kararı
ç.Çiftçi hane Görüşü
d.Kiralama yapılacak alanın 1/5000 ölçekli haritası
e.Koy hayvan varlığı
f.Meraya getirilecek hayvan sayısını ve cinsini belirten liste
g.Mera ve yaylada bulunacak aile bireyleri ve çoban bilgileri ile İl Mera Komisyonu Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

8-Yaylaya çıkacaklara "Yaylacı İzin Kartı" ve çobanlık yapacak kişilere "Çobanlık Kimlik Belgesi" verilebilmesi için şahısların ilgili kurumlara müracaatla sabıka kaydı ve güvenlikle ilgili gerekli belgelerini tamamladıktan sonra İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat edecektir. İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince ilgili belgeleri tamam olan kişilere ekte örneği olan mera ve yaylalarda bulunacak şahıslar ile çobanlık yapacak şahıslara, üzerinde tanınmalarını sağlayacak fotoğraflarının bulunduğu "Çoban Kimlik Kartı ve Yaylacı İzin Kartı" verilecektir. Çoban ve yaylacıların bu belgeleri yanlarında taşımaları zorunludur. Yayla veya merada bulunan şahıslar hakkında yapılacak bildirimlerden kiralayan şahıs sorumlu tutulacaktır.

9-Yetiştiriciler kiraladıkları mera ve yaylalarda İl Mera Komisyonunun tahsis kararında belirtilen cins ve miktardan farklı sayı ve nitelikte hayvan getirmeyecekler, kiraladıkları yeri başka hayvan sahiplerine veya başkalarının hayvanlarının otlatılmasına izin vermeyeceklerdir.

10-Hayvan hareketinin yoğun olduğu ve ilimize canlı hayvan girişi yapılabilecek yollar üzerinde kolluk kuvvetleri tarafından "Kontrol Noktaları" ihdas edilecek olup, Bu noktalarda;

a.Kimlik Belgesi,
b.Sabıka Kaydı,
c.Hayvan sevk edilmesine mahsus yurtiçi veteriner sağlık raporu, kontrolleri yapılacak hayvan sahiplerinin takip edecekleri güzergâh ve yolculuk esnasında uyacakları kurallar tebliğ edilecek, belgeleri eksik olanlar ile kira sözleşmesine uygun olmayan sayı ve nitelikte hayvan getirenlerin bölgeye girişlerine izin verilmeyecektir.
d.Özel yaylak veya Kamuya ait kiralanmış mera alanlarına hayvan getiren hayvan sahipleri kolluk kuvvetleri ve resmi görevlilerin yapacağı kontrollerde kiralama sözleşmelerini ibraz etmek zorundadırlar. Kira sözleşmesindeki hayvan miktarından fazla hayvanın mera ve yaylaya girişine izin verilmeyecektir.

11-2013 yılında yapılan mera kiralamalarında özel sözleşme hükümlerine aykırı herhangi bir durum tespitinde sözleşme İl Mera Komisyonunca tek taraflı olarak fesh edilecek, kiralanan alanlara zarar verilmiş ise bu zarar kiralayandan tahsil edilecek ve kati teminatlar mera özel gelir hesabına aktarılacaktır. Ayrıca, Komisyonun talebi üzerine kiralanan taşınmaz mal, bulunduğu yer mülki amirince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereği en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek İl Mera Komisyonuna teslim edilecektir.

İlimiz sınırları dâhilinde bulunan özel mülkiyete ait yaylak, otlak, çayır ve kışlaklar ile hayvan otlatmak amacıyla kiraya verilmek istenilen tüm taşınmazlar kiraya verilmeden en az bir ay önce İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurarak taşınmaza ait otlatma kapasite raporu talep edilecek ve daha sonra kiralama işlemi yapılacaktır. Bu kurallara uyulmadan yapılan kiralamalarda İl dışından gelecek hayvan sahiplerinin hayvanları İl sınırları içine sokulmayacak, Kiraya verilen taşınmazın otlatma kapasitesinin üstünde hayvan tespit edilmesi durumunda kolluk kuvveti aracılığıyla hayvanlar il dışına çıkarılacak ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Özel mülkiyete konu olan taşınmazların kiraya verilmesi durumunda; kiraya verilen taşınmaza sınır olan devletin hüküm ve tasarrufunda olan mera ve yaylak alanları ile kiraya verilmeyen diğer özel mülkiyete konu alanlarının korunmasına özen gösterilecek, aksi davranışta bulunulduğu tespit edilen yetiştiriciler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlimizdeki mera ve yaylalarda otlatma kapasitesinden fazla hayvan otlatıldığının tespit edilmesi durumunda her büyükbaş için günlük 4,44 TL/Baş, her küçükbaş hayvan için günlük 0,44 TL/Baş idari para cezası uygulanacaktır.