Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında uygulanan Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Programı çerçevesinde Muş ilinde bir toplantı düzenlendi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıya Sayın Valimiz Vedat Büyükersoy, Teknik Destek Ekibinin yabancı ve yerli uzmanları, işverenler, şirket ve eğitim kurumları temsilcileri ile bir araya geldi.

Kaliteli Staj Rehberini tanıtmayı amaçlayan toplantıda bir konuşma yapan Sayın Valimiz konuşmasında;

'Değerli katılımcılar!
Şüphesiz istihdamın her türlüsü arzu edilendir. Ancak daha önemli bir husus ise gençlerimizin istihdam edilmesidir. Geleceğe umutla bakan gençlerin iş ve aş sahibi olması toplumun en küçük yapısı olan ailenin kurulması adına çok önemli bir faktördür. Gençlerimizin istihdamının artması, gençlerin becerilerini artırmalarına, iyi bir eğitimden geçmelerine bağlıdır. Nitekim kaliteli bir eğitimden geçerek kendini yetiştiren gençlerin iş sahibi olmaları daha kolaydır. Bizler, gençlerimizin sadece işçi ya da memur olarak istihdamını değil, girişimci olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Çünkü girişimci; sadece kendisine işveren değil başkalarına da işveren, aş veren demektir. Gençlerimizin girişim ruhunu geliştirebilirsek bu bizim için büyük kazanç olacaktır.

Bir atasözümüz 'Kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar' der. Bu nedenle biz ister işveren ister işçi olsun fertleri genç yaşta eğitmek durumundayız. Girişimcilik ruhu ve rekabet hissi genç yaşta kazanılması gerekmektedir. Aynı şekilde mesleki eğitim de genç yaşta elde edilmesi gereken hususlardandır. 'Ağaç yaş iken eğilir.' atasözümüzün ifade ettiği gibi gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracak bilgi ve beceriler genç yaşlarda kazanılmalıdır. Aksi takdirde hayat yolculuğunda başarılı olmak çok daha güç olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle bu programı düzenleyen başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili birimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, siz değerli katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.' Dedi.

Uzman tarafından Staj toplantılarında staj rehberinin tanıtımı, şirketlerin proje hakkında ve İŞKUR'un hazırlamakta olduğu veri tabanı hakkında bilgi verildiği, staj iş birliği belgesi hazırlanması ve şirketler için anket yapıldığı toplantıda işverenlerin sorularına ve fikirlerine de yer verildi. İşverenlere staj ve işbaşı eğitim programının yanında işveren toplantısına katılım belgesi verildi.