Bakanlar Kurulunun 13. 12. 2010 tarih ve 2010 / 1159 sayılı kararı ile atandığım ve 03.01.2011 tarihinden bu yana görev yapmaktan şeref duyduğum Muş Valiliği görevinden, yine Bakanlar Kurulunun 03.05.2013 tarih ve 2013 / 4699 sayılı kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile atandığım Bartın Valiliği görevine başlamak üzere, 21 Mayıs günü Muş'tan ayrılıyorum.

29 ay önce Muş Valiliği görevine başlarken sizlerle paylaştığım; tüm iş ve hizmetlerimizi hak, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak yerine getir¬meye, hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese Devletimizin şefkatini ve hoşgörüsünü göstererek, kişilerin menfaatinden ziyade kamu yararını ön planda tutarak, israfı önleyerek ve verimliliği artırarak görevimizi yapmaya azami gayret gösterilmiştir.

İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına dönük; gerek kamu, gerek özel sektör ve gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerin artırılması için yoğun bir mesai harcadık.

Bu kapsamda; Karasu Islah Projesi, Muş Ovası Sulama Projesi, Muş Ovası Toplulaştırma Projesi, Alpaslan 2 Barajı Projesi, Doğal Gaz Projesi, SODES Projeleri, DAKA Destekli Projeler, AB Projeleri ile İl Özel İdaremiz tarafından yürütülen kırsal kalkınma yatırım ve hizmetleri, Mikro Kredi Destekleri, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin projeler başta olmak üzere pek çok yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesine özel önem verilmiştir.

İlimizin kamu hizmet kapasitesini artırmak üzere; DAKA Yatırım Destek Ofisi, KOSGEB İl Hizmet Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, Alpaslan 1 Barajı İşletme Müdürlüğü gibi birçok kuruluşun İlimizde kurulmasına öncülük edilmiştir.

Kıymetli Vatandaşlarımızın sürekli talep ettiği; güvenlik, eğitim, sağlık, ulaşım, trafik, sosyal yardım ve sosyal hizmetler, gençlik ve spor gibi hizmet konula¬rında yoğun bir faaliyet yürütülmüştür.

Tüm vatandaşlarımızla iyi bir iletişim içinde olmaya hassasiyet gösterdik. Bu süreçte Şehit Aileleri, Gazilerimiz ve Yakınları ile Öksüz ve Yetimlere sürekli ilgi gösterilmiş ve destek sağlanmaya çalışılmıştır.

Ayrıca, Mahalli İdarelerimizin kendi görev alanlarında yürüttükleri hizmetlere de destek verilmiştir.

Öte yandan üretim ve istihdamın artırılması için, Müteşebbislerimizi Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmaya teşvik ettik.

İlimizde yürütülen ve yukarıda bir kısmı belirtilen yatırım ve hizmetleri; Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız olmak üzere, Sayın Bakanlarımızın, İlimizin Sayın Milletvekillerinin desteği ile, Mülki Amirlerimiz, Belediye Başkanlarımız, Güvenlik kuruluşlarımız, Kamu Kurumlarımız, Meslek Odalarımız, İl Genel Meclisi, Muhtarlıklarımız, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte yaptık.

Ayrıca, Hayırsever katkılarını da sağlamaya da çalıştık. Bu çerçevede; ilimize 14 derslikli ilkokul yaptıracak olan Prof. Dr. Vahit Özmen'e, 20 derslikli Kız Meslek Lisesi yaptıracak olan İLCİ Holding sahibi ve yöneticisi Metin İlci'ye, Zafer mahallesinde Cami yaptıracak olan hemşehrimiz Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'a, yıllardır özlemi çekilen Murat Nehri'nin üçüncü gerdanlığı olan ENERJİ-SA köprüsünü yapan ENERJİ-SA yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Mülki, Askeri, Adli Kurumlar, Mahalli İdareler ve Üniversite arasında koordinasyon içerisinde çalışma yürütülmesine gayret gösterilmiştir.

Muş Valiliği görevimiz sırasında; kamu kurumlarımızın yönetici ve personeline, basın mensuplarımıza, tüm vatandaşlarımıza, bize destek veren herkese ve çok yakın mesai yaptığım tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum.

Muş'ta eğitime ve Muş menfaatleri söz konusu olduğunda, siyasi düşünce ve dünya görüşü ayrılıklarını bir kenara bırakarak birlikte ve ortak hareket etmeye daha fazla önem gösterildiği takdirde, Muş'un geleceğinin çok parlak olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Muş Valiliğine atanan meslektaşım Sayın Vali Vedat Büyükersoy Bey'e ve bundan sonra Muş halkına hizmet verecek herkese de başarılar diliyorum.

Muş'ta hoş bir seda bırakmış olma temennisiyle, burada bulunan herkese ve Muş halkına varsa hakkımı helal ediyor, sizlerden ve tüm halkımızdan haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Bartın'da bir kardeşiniz olduğunu unutmamanızı ve hepinizle tekrar görüşmek dileklerimle arz-ı veda ediyorum.