Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları'nın Dördüncü Maddesi uyarınca Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2013 Yılı ilk toplantısı 27 Temmuz 2013 Cumartesi günü saat 15.00 da Van İli'nde Rescate Hotel Toplantı Salonunda gerçekleşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.