Duyuru Tarihi : 27 Mayıs 2013 Pazartesi - 09:30

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III MEDYA HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI YAYINLANDI !!!

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı ile medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulması amacıyla uygulanacak olan hibe programının teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

Programın Özel Hedefleri:

Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK'lar arasında güçlendirilmiş iletişim ağları oluşturma, ortak faaliyetler ve eşle öğrenme,
Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK'lar arasında AB konuları hakkında iyi uygulamaların paylaşımı ile yenilikçi girişimlerin ve medya yapımlarının teşviki programın özel hedefini oluşturmaktadır.

Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:

Toplam bütçesi 3 Milyon Avro olan Medya Hibe Programı kapsamında belirtilen öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami 150.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

Medya Kuruluşları (yerel, bölgesel, ulusal görsel-işitsel medya, yazılı medya veya internet medyası)
Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları (yazılı, görsel, işitsel ve/veya elektronik medya ile ilgili hedefleri ve faaliyet alanı yönetmelikle açıkça tanımlanan tüzel kişilikler) başvuru yapabilirler.

Programın Öncelik Alanları:

Medya Kuruluşları için Öncelik Alanları

Türkiye ve AB'de karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesi,
İlgili AB politikaları hakkında bilgi sağlanması,
Nitel yapımların hazırlanması ve geliştirilmesi için farkındalık yaratılması ve teknik kapasitenin artırılması,
Kamuoyuna açık tartışmaların teşvik edilmesi,
Sivil toplum diyaloğunu sağlayacak sürdürülebilir ortaklıklar ve müşterek yapımlar.

Medya Alanındaki STK'lar için Öncelik Alanları

Medya sektöründe iyi uygulamaların paylaşılması,
Mesleki becerilerin iyileştirilmesi, STK'lar ve diğer ilgili kurumlar arasında ağ oluşturma,
AB standartlarına ulaşılması konusunda Türkiye ve AB toplumları hakkında bilgi sağlanması,

Son Başvuru Tarihi: 12 Temmuz 2013

Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı:

Ortak bulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından "Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı" geliştirilmiştir. Bu araç ile sivil toplum ve medya kuruluşlarının proje teklifleri için uygun ortak bulmaları veya sisteme girilen proje teklifi fikirlerini değerlendirerek projelere dahil olmaları amaçlanmaktadır.

Hibe programları ile ilgili detaylı bilgi, hibe başvuru rehberleri ve 'Ortak Arama ve Eşleştirme Aracı'na www.csdproject.net internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur. 23.05.2013