Duyuru Tarihi : 18 Şubat 2009 Çarşamba - 04:25

Bakanlığımız 2009 yılını 'Gıda Yılı' olarak ilan etmiş olup, yıl boyunca ulusal düzeyde 'Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam' adı altında bir kampanya yürütülecektir. 'Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam' kampanyası ile 'Güvenilir Gıda' konusunda yediden yetmişe herkese ulaşmayı, gıda denetim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için tüketicilerin bu hizmette aktif rol almasını, sağlığa zararlı gıda ürünlerinin önüne geçerek halkın sağlığını korunmayı, haksız rekabeti engellemeyi, kayıt dışı gıda üretimini önlemeyi, özellikle küçük ve orta ölçekli gıda üreticilerine ulaşarak Güvenilir Gıda kriterlerine uygun üretime yöneltmeyi ve Bakanlığımızın Güvenilir Gıda konusunda yetki ve çalışmaları hakkında topluma bilgi sağlamayı hedeflemektedir.

Güvenilir Gıda; her türlü bozulma ve hastalığa yol açan etkenlerden ari, sağlık açısından bir sakınca oluşturmayan, tüketime uygun ve besin değerini kaybetmemiş gıda maddesidir. Ayrıca Güvenilir Gıdayı beş ana başlık altında tanımlayabiliriz:

1.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından izin belgesi olan,

2.Son tüketim tarihi geçmemiş,

3.Muhafaza ve satış kurallarına uygun,

4.Ambalajlı ve etiketli olan,

5.Gereği gibi hazırlanan ve korunan gıdadır.

Ülkemizde güvenilir gıda kavramının benimsenmesinde ve toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesinde büyük rol oynayacak olan bu kampanya faaliyetleri arasında 'Alo Gıda Hattı' oluşturulmuştur. Sabit ve GSM hatlarından direk olarak 174 kısa numarası ile yapılacak çağrılar Bakanlığımızın bünyesindeki çağrı merkezleri tarafından karşılanacaktır. İlgili birimlere iletilecek olan talepler 15 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

174 Alo Gıda Hattı ile;

-Gıdaya ilişkin her türlü şikayet ve talebi, Türkiye'nin her yerinden 174'ü çevirerek çağrı merkezine bildirebilirsiniz.

-Web tabanlı yazılımı sayesinde talepler anında işleme alınacak ve en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

-Başvuru sonucu, 174 Alo Gıda'yı tekrar arayarak yada verilecek başvuru numarası ile www.tarim.gov.tr ve www.alo174.gov.tr adreslerinden öğrenebilirsiniz.

-174 Alo Gıda Hattı'na gelen çağrılar kayıt altına alınarak veri tabanı oluşturulacaktır. Böylece ülkemize ait gıda risk haritası çıkartılacak, buna göre eylem planı hazırlanacaktır.

-Gıda güvenliği hususunda riskli bölge ve ürünler tespit edilecek denetim ve kontrol etkinliği arttırılacaktır.

Güvenilir Gıda tüketmeniz ve sağlıklı yaşamanız dilekleriyle...

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ